Categoriearchief: Geen categorie

Algemene ledenvergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (DVDE)

Gratis voor leden (ter plekke lid worden is mogelijk)

Datum: woensdag 29 maart 2023 om 19.30 uur
Plaats: Het Bestegoed te Elst
Tijd: vanaf 19.00 uur

Agenda

1)      Opening en mededelingen

2)      Notulen van de ALV 2022

3)      Jaarverslag 2022

4)      Financiën 2022 en begroting 2023

5)      Bestuurswissel (*)

a)      Aftredende en (her)kiesbare bestuursleden: Jacques Vlaanderen en Els Clerx

b)      Benoeming 7e bestuurslid: Koos van Baalen (voorgedragen door bestuur)

6)      Vooruitblik

a)      Leefbaarheidsplan

i)       Centrumplan

b)      Dorpsfeest

c)      Thema-avond(en)

d)      Vliegroutes boven Elst

7)      Rondvraag

8)      Sluiting

Pauze

  • Vliegroutes Schiphol boven Elst: presentatie door Han van Staveren
  • Informatiemarkt werkgroepen DVDE

(*) Tegenkandidaten kunnen zich tot 8 maart 2023 opgeven bij de secretaris (secretaris@dvde-elst.nl)