Dorpsvisie Elst

We zijn blij te kunnen melden dat er ruim 300 reacties zijn op de enquête die gehouden is. De gemeente is op dit moment druk met het verzamelen van alle gegevens. Eind november komt de werkgroep weer bij elkaar om de resultaten te bespreken. Het plan is om in januari/ februari een of meerdere bewonersavond(en) te organiseren die hier verdere verdieping op zullen geven. Ook zullen vanuit de woningstichting twee medewerkers aansluiten in de werkgroep.

——-

In november 2022 is de gemeente Rhenen bij de DVDE gekomen met de vraag of we mee willen werken aan het ontwikkelen van een dorpsvisie voor Elst. De gemeente ziet de DVDE als belangrijke schakel tussen de bestuurlijke organisatie en de inwoners van het dorp. In die rol willen wij ons dan ook graag inzetten om deze visie te ontwikkelen. 

Op dit moment liggen er een aantal concrete opgaves die in de komende tijd kunnen worden ontwikkeld/ gerealiseerd. De eerste is het door ontwikkelen en vervolgens realiseren van het centrumplan. De Werkgroep Centrum werkt hier samen met de gemeente Rhenen en een extern bureau aan. Als tweede is er door de gemeente toegezegd kritisch naar de indeling en het gebruik van Het Bestegoed te kijken. In nauw overleg met de gebruikers zal worden besloten of en welke aanpassingen eventueel nodig zijn om het gebruik van dit multifunctionele gebouw verder te optimaliseren. Zo is er in 2022 de Huiskamer van Elst ontstaan waar mensen elkaar in de ochtend kunnen ontmoeten bij een kopje koffie of thee met wat lekkers. Als derde moeten we samen met u op zoek naar een aantal locaties waar we ‘ontmoetingsplekken’ kunnen realiseren. Bankjes, rustpunten, op plekken waar wij ze als inwoners van Elst nu missen. Kent u zo’n plek? Neem dan contact met ons op! Als laatste is er door de gemeente budget beschikbaar gesteld voor het realiseren van een multicourt/ sportveld/ buitenfitness/ of een andere invulling. Dit dient een tweeledig doel; vermaak voor jong en oud en het stimuleren van beweging. De DVDE start hiervoor met een inventarisatie bij de jeugd en zal dit later oppakken met alle andere inwoners van Elst die hierbij betrokken willen zijn. 

Naast deze vier concrete voorbeelden kunnen we in de dorpsvisie vastleggen wat onze kernwaarden zijn voor het dorp die we willen behouden. Maar ook wat we missen, of graag terug zouden willen zien. Het gaat om alle aspecten in het zogenoemde publieke domein. Dat wil zeggen, alles buiten uw voordeur en achtertuin. In mei 2023 is er een aantal inwoners van start gegaan om hier de eerste planvorming voor te maken. We hopen u snel van meer informatie te kunnen voorzien, en rekenen op uw input bij het ontwikkelen van alle plannen voor Elst! 

Scroll naar boven