Agenda

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de activiteiten die plaatsvinden. We richten ons, in eerste instantie, op activiteiten die een directe relatie hebben met de DVDE en werkgroepen die hier onderdeel van zijn. Het gaat dan om bestuursvergaderingen, (leden) bijeenkomsten, vergaderingen en/ of beslismomenten vanuit de gemeente Rhenen die een onderwerp in relatie tot Elst aangaan. 

Scroll naar boven