Werkgroep Centrum

De Werkgroep Centrum is een aantal jaar geleden ontstaan vanuit een ledenvergadering van de DVDE. In die vergadering ontstond het idee om met inwoners van Elst samen een plan te ontwikkelen voor het centrum van het dorp. Deze werkgroep kreeg ondersteuning van de gemeente Rhenen en heeft in de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo is er in 2021 een enquête gehouden onder alle inwoners van Elst. Met de reacties die daarop zijn teruggekomen én met goed overleg met aanwonenden is het plan verder ontwikkeld.

Inmiddels ligt er een goed schetsontwerp dat verder kan worden ontwikkeld. Het plaatje links geeft dit ontwerp weer. Aan de onderkant ziet u de kruising Rijksstraatweg – Schoolweg. Links boven is de Tabaksweg richting Het Bestegoed en rechtsboven ligt de kruising Schoolweg – Oranjestraat.

Uiteindelijk is gekozen om de huidige situatie deels te behouden, maar verder te optimaliseren. De parkeerplaats bij de Albert Heijn wordt veiliger en logischer ingericht. Er ontstaat voor de bakker ruimte waar mogelijk een terras kan komen. De stoep aan de oneven zijde van de Schoolweg wordt iets verbreed waardoor er groen kan worden toegevoegd. Dit zal bijdragen aan de veiligheid, het vormt een barrière tussen voetgangers en overig verkeer. Bovendien zal het parkeren op de stoep tegengaan. Begin 2023 zijn de plannen gepresenteerd bij de gemeente Rhenen, en vol lof ontvangen! De raad heeft toegezegd een budget vrij te maken voor realisatie van dit centrumplan.

Op dit moment is Buro Boot aangesloten voor verdere detaillering van de plannen. Samen met de werkgroep worden deze vormgegeven. We hopen voor het eind van 2023 meer te kunnen laten weten!

Wilt u iets weten over het centrumplan, spreek ons dan gerust aan of stuur een bericht.

Scroll naar boven