Huiskamer van Elst

Door gemeente Rhenen is geld beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de benedenverdieping van Het Bestegoed om hier een Huiskamer te kunnen realiseren. De activiteit die thans in de bibliotheek plaatsvindt wordt goed bezocht en er is een wens dit uit te breiden. Inmiddels is een werkgroep gevormd die zich gaat buigen over de aanpassingen die wenselijk zijn. Hierbij is onder andere de bibliotheek aangesloten, die ook heeft uitgesproken zich meer te openen voor het publiek. De nieuwe inrichting moet in samenspraak met de inwoners van Elst verder vorm krijgen. Er wordt nog iemand gezocht die voorzitter/ kartrekker wil zijn van deze werkgroep. Enige voorwaarde is dat je een inwoner van Elst bent. 

Verder vind je het leuk om: 
– vanuit je ervaring voorzitter/ informeel leider te zijn van dit project;
– vanuit een breder beeld te kijken naar wat nodig is; 
– je organiserend vermogen te gebruiken om van dit project een succes te maken;
– enthousiast met verschillende groepen samen te werken. 

Goed om te weten: 
In deze rol werk je op (vrijwillige basis) samen met de leden van de werkgroep en de medewerkers van de gemeente. Je houdt rekening met een tijdinvestering van ca. 2 uur per week, waarbij je regelmatig bijeenkomsten van de werkgroep zal voorzitten. Het project start medio november 2023. 

Voor meer informatie of interesse in deelname aan de werkgroep, mail naar penningmeester@dvde-elst.nl

Scroll naar boven