Lidmaatschap

De DVDE komt minimaal 2x per jaar bijeen voor een informatieavond en een algemene ledenvergadering. Deze vinden plaats in Het Bestegoed in Elst.

De ALV wordt meestal gecombineerd met het houden van een lezing over een bepaald thema of een informatiemarkt.

Het bestuur van de DVDE komt ongeveer eenmaal per maand bijeen om actuele zaken die in Elst spelen, te bespreken.

U kunt lid worden van de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst door een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 7,50 te storten op:
– Rekeningnummer : NL19 RABO 0158 7871 61
– Ten name van: Vereniging Dorpsbelang Elst
– Onder vermelding van: Contributie, jaartal, uw naam, adres.

Dorpsraad Elst (ut)