Doel

Welkom op de website van de Dorpsraad Vereniging Dorpsbelang Elst (DVDE).
Opgericht 24 juni 2004 te Elst.

Het doel van de DVDE:
Het behartigen van de algemene belangen van het dorp Elst en haar bewoners door samen plannen te maken
om de leefbaarheid op peil te houden en te verbeteren, en voorts alhetgeen met één en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin van het woord.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het overleg te coördineren en te stimuleren tussen instellingen
en organisaties, die met hun besluitvorming invloed (kunnen) hebben op de leefbaarheid van het dorp Elst.

Dorpsraad Elst (ut)